Friday, March 25, 2011

Tamanna Filmography

Tamanna Played Movie , Film
Tamanna Filmography
2011 - Campus Days ( Malayalam )
2011 - Priya Priyatama ( Telugu )
2011 - Rachcha ( Telugu )
2011 - Siruthai ( Tamil )
2011 - Venghai ( Tamil )
2011 - 100 % Love ( Telugu )
2011 - Badrinath ( Telugu )
2010 - Aawara ( Telugu )
2010 - Sura ( Tamil )
2010 - Paiya ( Tamil )
2010 - Thillalangadi ( Tamil )
2009 - Ayan ( Tamil )
2009 - Ananda Thandavam ( Telugu )
2009 - Anandha Thandavam ( Tamil )
2009 - Padikathavan ( Tamil )
2009 - Vyapari ( Telugu )
2009 - Kalasala ( Telugu )
2009 - Kanden Kadhalai ( Tamil )
2009 - Veedokkade ( Telugu )
2009 - Konchem Istam Konchem Kastam ( Telugu )
2008 - Kalidasu ( Telugu )
2008 - Ninna Nedu Repu ( Telugu )
2008 - Netru Indru Naalai ( Tamil )
2007 - Vyabhari ( Tamil )
2007 - Happy Days ( Telugu )
2007 - Kalloori ( Tamil )
2007 - Happy Days ( Malayalam )
2006 - Kedi ( Tamil )
2005 - Sri ( Telugu )
2005 - Chand Sa Roshan Chehra ( Hindi )

0 comments: